Your Cart
Your Wishlist
Lmcation 3
By 2022-02-23 13:42:20 UTC

LMcation được chọn vào chương trình Tiền Tăng Tốc cuộc thi She Disrupts Việt Nam

Cuộc thi SheDisrupts Vietnam 2021 được tổ chức bởi Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh Việt Nam (WISE) cùng Creatella Impact, nhằm mục đích giúp phụ nữ giảm bớt rào cản trong quá trình khởi nghiệp. Điểm nhấn của sân chơi là kết nối thí sinh với các cố vấn, giám khảo và những người hỗ trợ dày dạn kinh nghiệm trong nước lẫn quốc tế.

LMcation lọt vào top 19 startups trong cuộc thi She Disrupts Vietnam 2021 bởi Creatella Impact, được tham gia chương trình Tiền Tăng Tốc, kết nối với nhiều chuyên gia và đào tạo nhiều kỹ năng để vận hành doanh nghiệp một cách cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và tác động xã hội. 
Chương trình She Disrupts Việt Nam nhằm trao quyền cho phụ nữ, tận dụng công nghệ tăng tốc đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội. Từ đó giúp họ mở rộng quy mô, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế. 
Cuộc thi diễn ra online, được tổ chức bởi Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh Việt Nam (WISE) cùng Creatella Impact. Đơn vị đồng hành gồm Investing in Women (Sáng kiến của Chính phủ Australia), GSRD Foundation và Global Affairs Canada.

💡 Demo Day sẽ được tổ chức vào ngày 25/02/2022 và link đăng ký tại đây: https://lnkd.in/gqbvW2-z